Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

epok2 1

Epok 2

Skandinaviens största plastindustri

I oktober 1924 avlider Wilhelm Wendt genom olyckshändelse i en av fabrikerna. Sonen Otto – den äldste av Wilhelm och Minnas tolv barn - övertar ledningen av företaget, löser konflikten med arbetarna och börjar förbättra förhållandena på arbetsplatsen.

epok2 2

 

Hela mellankrigstiden blir ekonomiskt sett en dans på slak lina. Samtidigt fortsätter den väldiga aktiviteten, experimenterandet och produktutvecklingen. Ottos bror Guy leder plastfabrikerna och Harold de kemiska fabrikerna.

Världens modernaste anläggning

När andra världskriget börjar står Skånska Ättikfabriken färdig med världens modernaste kolningsanläggning. 30 ton bränsle till gengasbilar blir en normal dagsproduktion drygt fem år framöver, vilket bidrar till en god lönsamhet under krigsåren.

 

epok2 3 Plastproduktionen utvecklas och vid andra världskrigets slut 1945 är Perstorp Skandinaviens största plastindustri med över 10.000 olika plastartiklar på programmet – allt ifrån fingerborgar och biljardbollar till gruvhjälmar, toalettsitsar och telefonkåpor.

 

epok2 4b

 

Till nästa epok »