Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

Föreningen
Plastens Hus i Perstorp
Hässleholmsvägen 6
284 34 Perstorp

 

Tfn 0435 39303
Org nr 802428-1076
BG 5614-3373

 

© 2009-2018 Plastens Hus
info@plastenshus.se
webmaster@plastenshus.se
 

GDPR - Hur vi värnar om din integritet.
 

FB


Om Plastens Hus


Syftet med Plastens Hus i Perstorp är att på ett populärt sätt belysa plastens utveckling och betydelse i det svenska samhället utifrån verksamheterna i Perstorp.
Följande aktiviteter drivs vid Plastens Hus
·  Plastutställning
·  Programverksamhet med temakvällar
·  Studiecirklar och dokumentation i arbetsgrupper
·  Turistbyrå
En viktig grund är att den första plasten i Sverige tillverkades just i Perstorp och att många välkända plastprodukter har kommit från företagen i Perstorp. Plastens Hus är också tänkt att vara en mötesplats för hela Perstorp, dess företag och andra intresserade.

VerksamhetKlipp på Youtube

 

Jan Erik Berättar om bakgrunden, varför och hur Plastens Hus kom till stånd och vad som var målet med det Leaderprojekt som har drivits
 

Bo blir intervjuad och berättar om plastens betydelse och historia och vilken roll orten Perstorp och Perstorp AB (tidigare Skånska Ättikksfabriiken AB) spelat i denna utveckling


Föreningen, som är ideell, förvaltar och driver Plastens Hus i Perstorp, där såväl permanenta, som tillfälliga utställningar, arrangemang och andra aktiviteter på temat plast och plastkultur anordnas.

Vid ett möte den 14 april 2005 på Perstorps hotell bildades föreningen Plastens Hus i Perstorp. Här fanns många med anknytning till plast i Perstorp, men också andra företagare och privatpersoner. Programmet började med en presentation av projektet och deltagarna inbjöds att bidra med sina idéer för hur planerna bör förverkligas.

"Detta är ett projekt som engagerar många och vi har redan fått utfästelser om bidrag från i första hand Sparbanksstiftelsen i Skåne.
Vidare har Perstorp AB ställt sina industrisamlingar till förfogande och kommunen säkrat lokaler för verksamheten.

Många Perstorpsbor och andra vill delta och vi hoppas kunna samla tillräckligt många för att bilda en ideell förening kring projektet", förklarade Rolf Rahmberg i projektgruppen för Plastens Hus som också har bestått av Göran Olsson, Perstorps Kommun och Mats Salomonsson, Perstorp AB.

Styrelse 

Ordförande: Arnold Andreasson                    
Vice ordförande: Kent Lindgren                 
Sekreterare: Tommy Johnsson
Skattmästare tillika kassör: Ronnie Thulin
Ledamot: Göran Karlsson 
Ledamot: Mats Olofsson
Ledamot: Kent Sörensen
Ledamot: Karin Bachstätter                 
Ledamot: Linda Zellner
Suppleant: Ulf Lindh

Program- och besöksverksamhet

Kent Lindgren - Sammankallande
Jan-Erik Ekberg
Linda Zellner

Personal och administration

Arnold Andreasson - sammankallande
 

Personal

Helena Riekki
Rosie Lindqvist

Utställning och dokumentation

Göran Karlsson -sammankallande
Kent Sörensen
Linda Zellner
Karin Bachstätter

 

Marknadsföring och sponsring

Mats Olofsson - sammankallande
Kent Sörensen 
 
Karta utmärkt