Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

Arbetsgrupper

Verksamheten vid Plastens Hus bygger till största delen på frivilliga insatser som utförs av föreningens medlemmar. Ett antal arbetsgrupper finns med olika inriktning:

Fotoarkivet
Verksamhet:
Sammankallande:
Medlemmar:

Arkivgruppen
Verksamhet:
Sammankallande: 
Medlemmar:
 
Cafegruppen
Verksamhet:
Sammankallande: 
Medlemmar:

Byavandringsgruppen
Verksamhet:
Sammankallande: 
Medlemmar:

Fixargruppen
Verksamhet:
Sammankallande: 
Medlemmar:
Utställingsgruppen
Verksamhet:
Sammankallande: 
Medlemmar: