Vid kontakter med Plastens hus förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter . Vid användning av  kontaktformulär samlar Plastens hus in följande personuppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Plastens hus. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Plastens hus för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Plastens hus att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Vi använder även cookies för att förbättra upplevelsen för dig på vår webbplats. Läs mer här om cookies.

Dela sida